Nu byggs ett efterlängtat körfält för vänstersvängar från Täbyvägen till Rostocksvägen samtidigt som Ungdomsvägen renoveras

12 september 2019, kl. 09:02 - Stadsplanering & trafik

Lagom till hösten sätter Täby kommun igång med flera trafikförbättrande åtgärder. Täbyvägen breddas i norrgående riktning mellan Enhagsvägen och Rostockvägen för att bygga ett nytt körfält för vänstersvängar. Dessutom renoveras Ungdomsvägen, som idag är en uppsamlings- och bussgata, för att bli både modernare och säkrare.

Arbete med Täbyvägen startar

I mitten av september börjar Täbyvägen breddas i norrgående riktning mellan Enhagsvägen och Rostockvägen. Här bygger Täby kommun ett nytt körfält för vänstersvängar från Täbyvägen. Arbetet beräknas vara klart i slutet av oktober. När körfältet är klart minskar bilköerna i norrgående riktning. Istället för att det bildas en kö av bilar som ska svänga vänster in på Rostockvägen kan fordon i norrgående riktning passera förbi.

- Åtgärden med ett körfält för vänstersvängar från Täbyvägen är efterlängtat för Täbyborna. Nu kan resenärer i Täby göra säkra vänstersvängar och samtidigt förbättras framkomligheten för övriga bilister i norrgående riktning, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Körbanan i norrgående riktning smalnas av cirka 0,5 meter under byggtiden och blir istället 3,25 meter bred, vilket påverkar trafiken minimalt. Busstrafiken rullar på som vanligt under arbetets gång.


Flera trafikförbättrande åtgärder längs Ungdomsvägen

Busshållplatserna längs vägen blir tillgänglighetsanpassade, vägen får ny asfalt och fasta fartbegränsade hinder sätts upp – så kallade chikaner. I chikanerna planteras växter som fungerar som fördröjningsmagasin av dagvatten.  Arbetet med Ungdomsvägen startar i september och beräknas vara klart till sommaren 2020. Busstrafiken stängs av under arbetet och ordinarie busshållplats dras in och trafikstörningar kommer uppstå. Det blir svårare för bilister att ta sig fram längs en hundrametersträcka där arbetet pågår eftersom trafiken endast går i en riktning åt gången.

-Det är glädjande att Ungdomsvägen nu fräschas upp, tillgänglighetsanpassas och blir säkrare för alla trafikanter. Det blir jobbigare än vanligt att ta sig fram i trafiken längs Ungdomsvägen under en kort period, men till sommaren blir det så mycket bättre för alla boende och verksamma i området, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden. 

Information om störningar

Information om kollektivtrafiken på SL:s webbplats