Byggstart för dubbelspårsutbyggnad sträckan Täby kyrkby-Kragstalund närmar sig

11 september 2019, kl. 16:09

Snart sätter SL igång arbetet med att lägga dubbelspår mellan Täby kyrkby station och Kragstalund. Byggtrafiken ökar då i området runt Kyrkbyn.

Under nästa vecka, med start den 16 september börjar SL:s entreprenör NCC bygga tillfälliga busshållplatser som placeras väster om Täby kyrkby station. De bygger också en tillfällig infartsparkering söder om Prästgårdsvägen på östra sidan av järnvägsspåren. Under hösten startar SL även flera andra arbeten utanför spårområdet.  

Täby kyrkby-Kragstalund

Hela arbetet med att lägga dubbelspår på sträckan beräknas bli klart hösten 2021. Dubbelspårsutbyggnaden är ytterligare ett stag i att göra Roslagsbanan till en mer robust och mindre störningskänslig bana. Tågsträckan får samtidigt bullerskydd vilket ger en bättre boendemiljö. Alla plankorsningar i Täby kyrkby byggs bort för ökad säkerhet.

Viktiga datum

  • Byggstart september 2019.
  • Jarlabankesväg planeras vara avstängd 16 december – 4 oktober 2020.
  • Roslagsbanan planeras vara avstängd 5 april – 7 november 2020 samt juni – oktober 2021. Tiden där emellan går tågen som vanligt. 

Har du frågor? Kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se

Foto: SL