Bostadsinbrotten i Täby har minskat med 42 procent

16 september 2019, kl. 16:10 - Kommun & politik

Antalet anmälda bostadsinbrott har minskat med 42 procent i Täby. Det visar statistik för årets åtta första månader, jämfört med samma period 2018.

Antalet bostadsinbrott har minskat i Täby och hela Stockholmsregionen. I Täby har antalet anmälda bostadsinbrott minskat med hela 42 procent för årets åtta första månader jämfört med samma period förra året. I Nacka är motsvarande minskning 15 procent, Sollentuna 25 procent och Danderyd 50 procent. Det visar statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

I Täby bedrivs ett aktivt brottförebyggande arbete i samverkan mellan kommunen, polisen, grannsamverkan och bevakningsföretag. Kommunens områdesbil är ett exempel på brottsförebyggande insats där ett bevakningsbolag rör sig med bil runt i Täby samt samverkar med kommunen och polisen för att minimera skadegörelse.

- Det är väldigt positiva siffror som presenteras för Täby när det gäller minskningen av bostadsinbrott. Täby är en trygg kommun och ska även vara det i framtiden. En viktig del i arbetet för att bevara och stärka ett tryggt och säkert Täby är arbetet med vidareutvecklingen av Täby torg som en attraktiv mötesplats för invånare och besökare i kommunen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram

Täby kommun har tagit fram ett program för trygghets- och säkerhetsarbetet. Programmet innehåller planer för hur kommunen ska arbeta förebyggande mot olyckor och för hur en plötslig och oväntad händelse ska hanteras. Programmet kommer också att användas för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Täby kommun.

Läs mer om kommunens trygghets- och säkerhetsprogram