Vinnare av Täby kommuns miljöpris 2019

15 oktober 2019, kl. 11:35 - Bygga & bo

Ulla Marie Petersson tilldelades Täby kommuns miljöpris för sitt engagemang i nätverket ”Ett hållbart Täby”. Priset delades ut under Miljödagen som arrangerades i Näsbypark den 5 oktober.

Miljödagen arrangerades av Täby naturskyddsförening och Näsbyparks Centrum i samarbete med Täby kommun. Syftet med dagen var att inspirera Täbys invånare till en hållbar konsumtion och livsstil.

Under miljödagen fanns en rad olika aktiviteter för både stora och små. Bland annat kunde besökarna lyssna på föreläsningar, byta leksaker och böcker, handla second hand och lämna saker till återvinning och återbruk vid kommunens mobila återvinningscentral som var på plats.

Täby kommuns miljöpris

Miljöpriset delas årligen ut för att uppmärksamma personer, föreningar eller företag som gjort en värdefull insats för miljön i Täby. Årets pristagare var Ulla Marie Petersson som uppmärksammades för sitt engagemang i nätverket "Ett hållbart Täby". Priset delades ut av Annica Nordgren (C), ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

– Jag är mycket glad över det engagemang som Ulla Marie och nätverket Ett hållbart Täby visar. Täby kommun ska utvecklas hållbart och det är glädjande att se den lokala drivkraft som finns bland våra invånare, säger Annica Nordgren (C) ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd

Juryns motivering:

"Ulla Marie Petersson har visat ett stort engagemang för miljöfrågor i Täby med speciell inriktning på klimatfrågan. Ulla Marie är initiativtagare och sammankallande för nätverket Ett hållbart Täby som startades i årsskiftet 2018/2019. Nätverket har snabbt utökats till att omfatta uppemot trehundra medlemmar som genom sitt miljöengagemang vill göra det möjligt att leva klimatsmart och med bibehållen hög livskvalitet i Täby. Ett flertal aktiviteter har genomförts för att informera Täbyborna om hållbara alternativ, skapa opinion och driva lokala och globala miljöfrågor om till exempel skolmat och lokala transporter. Nätverket fungerar också som en stödgrupp för Täbybor som vill leva hållbart."