Förbud mot tiggeri och andra ordningsstörningar vid pant- och återvinningsstationer

7 oktober 2019, kl. 22:34 - Kommun & politik

Kommunfullmäktige har beslutat om ändrade lokala ordningsföreskrifter som ska gälla från och med den 1 januari 2020.

Vid elva av kommunens återvinnings- och pantstationer införs förbud i ordningsföreskrifterna att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla deras återvinningsmaterial, returglas, returburkar, PET-flaskor och/eller kläder, samt förbud mot att opåkallat erbjuda sig att ta hand om detta. Inom samma områden införs även förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri).

– Syftet är att komma tillrätta med de ordningsstörningar som förekommer kring återvinnings- och pantstationer i kommunen, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

De elva områden där förbuden ska gälla är inom följande återvinningsstationer med omkringliggande ytor:

 • Arninge handelsområde
 • Flygbacken Hägernäs
 • Frestavägen korsningen Disavägen
 • ICA Dragonen Vallatorp
 • ICA Stop Bergtorpsvägen,
 • Lidl Enhagsvägen
 • Parkering Nytorps industriområde
 • Studievägen Lahäll
 • Södervägen/Bergtorpsvägen
 • Ullnastrand Ullnavägen
 • Åkerbyvägen 96

- Jag har stora förhoppningar om att förbuden ska bidra till att alla som besöker återvinningsstationerna känner sig trygga, säger Tobias Karlström (KD), kommunalråd och gruppledare.

Prövning av länsstyrelsen

De ändringar i de lokala ordningsföreskrifterna som beslutats av kommunfullmäktige kommer att anmälas till länsstyrelsen för prövning. Beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska alltid anmälas till länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsen ska upphäva en föreskrift som strider mot ordningslagen.

Läs mer om tiggeriförbudet under "Insamling av pengar" i de lokala ordningsföreskrifterna