Täbyalliansen satsar på förskola och äldreomsorg

31 oktober 2019, kl. 14:47 - Kommun & politik

Den 25 november beslutar Täbys politiker om verksamhetsplan och budget för kommunen nästa år. I Täbyalliansens förslag finns bland annat satsningar på förskola och äldreomsorg.

I förslaget till budget för 2020 föreslår Alliansen i Täby att förskolepengen höjs med 1,5 procent. Budgeten innehåller också förslag till höjning av pengen för vård- och omsorgsboende för äldre med 3,4 procent. Det innebär att utförare får ytterligare 65 kronor per dygn och boende. Satsningen beräknas till 11,1 miljoner kronor.

- Täby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med fortsatt låg skatt och god service, men det finns områden där kvaliteten kan fortsätta att utvecklas. I Alliansens gemensamma förslag till budget 2020 föreslår vi extra satsningar på flera områden och oförändrad kommunalskatt. Bland annat prioriterar vi omsorgen av våra äldre genom en höjning av pengen till vård- och omsorgsboenden, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

- Förskolan lägger grunden för varje barns fortsatta inlärning. Vi måste fortsätta ge förskolan förutsättningar för att kunna upprätthålla en hög kvalitet över tid, säger Hans Ahlgren (L), vice ordförande kommunstyrelsen.

Flera satsningar i Alliansbudgeten

Bland Alliansens övriga förslag till satsningar finns:

  • En kvalitetspeng inom grundskolan ska införas med syfte att höja andelen elever i nian med godkänt resultat i alla ämnen. Satsningen beräknas till 5 miljoner kronor.
  • Satsning kommer att göras på den nya kulturskoleverksamheten Ung kultur som startar i januari. Ung kultur erbjuder kurser för barn och unga inom konst, teater och musik i nära samarbete med varandra. Satsningen beräknas till 3 miljoner kronor.
  • För att öka möjligheten till eget boende för unga med funktionsnedsättning höjs det kommunala bostadstillägget.
  • Som ett led i att förbättra företagsklimatet och skapa fler arbetsplatser i Täby finns en handlingsplan framtagen med 29 punkter som ska genomföras.
  • Kommunen ska ta sitt ansvar när det gäller miljö- och klimatarbetet. En del i arbetet är att kommunen ska integrera åtgärder mot klimatförändringar i politik och planering, i enlighet med Agenda 2030.

- För att välfärden ska fungera är det avgörande att alla har ett arbete att gå till. Under 2020 börjar vi implementera det 29-punktsprogram som ska skapa fler arbetstillfällen och stärka företagsklimatet. Vi tar också nästa steg för stärkt integrationsarbete med fokus på jobb, säger Tobias Karlström (KD) ordförande gymnasie- och näringslivsnämnden.

- Vårt miljö- och klimatarbete ska synliggöras och integreras i alla kommunens verksamheter. Agenda 2030 och de globala målen ska arbetas in i styrande dokument, säger Annica Nordgren (C) ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Kommunalskatten föreslås oförändrad 2020.

Det förväntade överskottet för nästa år beräknas till 40 miljoner kronor och planeras att användas till investeringar av bland annat skollokaler.

Förslag till verksamhetsplan och budget för 2020