Skolbesök med tema trygghet

1 oktober 2019, kl. 16:53

Som ett led i Täby kommuns trygghetsarbete besöker kommunen varje år högstadieskolorna tillsammans med polisen. Syftet är att diskutera trygghetsfrågor och utveckla det givande samarbetet.

I år besöker Täby kommun alla tretton högstadieskolor i kommunen. Det är verksamheterna trygghets- och säkerhetsenheten, fältverksamheten, Mini Maria Täby, Ung fritid och polisen som besöker skolorna med syfte att fånga upp erfarenheter och stärka samarbetet för ökad trygghet bland barn och unga.

Skolbesöken innebär goda möjligheter att presentera insatser för ökad trygghet som genomförs på uppdrag av Täby kommun. Det diskuteras också aktuella frågeställningar och punkter som finns på skolans agenda för att upptäcka möjliga samverkansområden. För elever och skolpersonal blir det också lättare att ta kontakt med aktuell kommunal verksamhet när det startats upp en dialog.

I år presenterar Täby kommun en handlingsplan för tidig drogupptäckt. Den är väl genomarbetad och har uppskattats av skolpersonalen.

Ung fritid berättar under skolmötena om mötesplatsen Hörnet. Det unika med Hörnet är att den endast riktar sig till ungdomar som går i högstadiet. Mötesplatser/fritidsgårdar brukar annars ha den bredare målgruppen 13-18 år. Men här i Täby finns en separat mötesplats för gymnasieungdomar, Esplanad, och en för högstadieungdomar, Hörnet. Något som uppskattas av såväl besökare som skolpersonal.

Mer information

Täby kommuns trygghets- och säkerhetsprogram