Gång- och cykeltrafiken leds om i Täby kyrkby

23 oktober 2019, kl. 10:59 - Stadsplanering & trafik

Under vecka 44, 28 oktober – 1 november, flyttar SL:s entreprenör NCC de cykelställ som står på östra sidan om Täby kyrkby station. Cykelställen flyttas cirka 100 meter söderut längs Skolhagenvägen. Ytan där de står idag ska hägnas in som arbetsområde under dubbelspårsutbyggnaden mellan Täby kyrkby och Kragstalund. En väg för närbuss 611X anläggs också.

Under vecka 45 stängs gång- och cykelvägen av och leds om öster om järnvägen, mellan Täby kyrkby station och Hembergavägen. Den norra, östra övergången till perrongen stängs av.Övergången från västra sidan till perrongen och övergångarna i södra änden av perrongen hålls öppna under hela byggtiden.Gång- och cykelvägen på västra sidan järnvägen, från Jarlabankes väg till Adolf Lemons väg stängs också av och leds om.I Blendavägens södra ände bygger SL ett nytt, tillfälligt övergångsställe. Avstängningarna planeras pågå under större delen av arbetet med dubbelspårsutbyggnaden. 

Rekommenderade alternativa vägar istället för de avstängda finns i kartan.

Har du frågor? Vänligen kontakta

SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60

alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se