Förbättrad belysning i Täby

15 oktober 2019, kl. 09:25

Under hösten pågår arbetet med Täby kommuns nya belysningsprogram där en inventering görs av kommunens samtliga stråk och fastigheter. Dessutom genomförs förbättringar av befintlig belysning. Syftet att säkerställa samma goda kvalitet på all belysning i kommunens offentliga miljöer.

Det pågår ett kontinuerligt arbete i Täby att förnya kommunens belysningsanläggningar. Byte av hela anläggningar under 2019 har genomförts och pågår fortfarande på Drakskeppsvägen, Lorensviksvägen, Torpvägen samt på gång- och cykelvägen vid Karby gård. Samtidigt byts armaturer ut i Näsbypark och Hägernäs. Målet är att Täby kommuns offentliga miljöer ska uppfattas som trygga, tillgängliga och attraktiva att vistas i under de mörka timmarna på dygnet.

- Täby är en trygg och säker kommun att bo och vistas i. Förbättringar av belysning i Täby är en prioriterad fråga och kommunen ser ständigt över behoven för att säkerställa en god belysning, säger Daniel Wemmergård (C), ordförande miljö-, drift- och trafiksäkerhetsutskottet.

App för att anmäla trasig belysning

Du kan själv anmäla trasig belysning med hjälp av Täby kommuns app för felanmälan. Appen heter ”Felanmälan i Täby kommun” och finns för Android och Iphone i Google Play respektive App Store.

Mer information

Täby kommuns arbete med belysning

Täby kommuns belysningsprogram