Åva gymnasium satsar på vårdpraktik nära verkligheten

24 oktober 2019, kl. 15:49 - Förskola & skola

En ny metodsal för vård- och omsorgsprogrammets elever på Åva gymnasium har sett dagens ljus. Skolan har haft som ambition att salen ska vara så lik en verklig vårdsal som möjligt. Här ska eleverna kunna öva sig på de vanligaste arbetsuppgifter som de kan möta i sitt framtida yrkesliv.

Vid invigningen deltog lärare, elever, rektorer och andra inbjudna. Tobias Karlström (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden, klippte bandet, dagen till ära med en sax som vanligtvis används för att klippa navelsträngen på nyfödda barn.

-          En vård som fungerar när vi behöver den är ryggraden i samhället. Vi blir allt äldre och det är viktigt att det finns utbildad och professionell personal inom vården. Därför är det roligt att Åva satsar på den här viktiga utbildningen och ser till både den teoretiska och den praktiska delen, säger Tobias Karlström.

Vård- och omsorgsprogrammet på Åva gymnasium har sett ett ökat antal sökande det senaste året. Att utbildningen leder till arbete är en viktig faktor för de sökande eleverna. Men också att det är en utbildning som går att bygga på och utvecklas i samt att den skapar möjligheter för den som är nyfiken på att jobba utomlands. För lärarna på Åva gymnasium känns det självklart att vårdeleverna behöver materiella förutsättningar för att öva sig i sitt yrke likaväl som teknikeleverna.

-          Vården möter vi genom hela livet, från födsel till död och ofta i utsatta situationer. Därför är det viktigt att de som ska möta människor i dessa situationer är väl förberedda, säger Lillemor Larsson, rektor Åva gymnasium.

När salen öppnades upp för de samlade bjöds det på mingel, möjlighet att närstudera den nya digitala dockan som både har puls och blodtryck, eller att ta för sig av äppeljuicen serverad i droppåsar.