Täby kommun utbildar i ansvarsfull alkoholservering

28 oktober 2019, kl. 13:10 - Jobb & företagande

I oktober höll Täby kommun den årligt återkommande utbildningen i ansvarsfull alkoholservering för krog- och restaurangpersonal i Roslagen. Detta för att öka kunskapen om de risker som alkoholservering till berusade eller minderåriga personer kan innebära, och därigenom bidra till ökad trygghet och säkerhet.

Utbildningen innehöll bland annat grundläggande kunskap om alkohollagen, alkoholens effekter, narkotika, bedömning av berusning och konflikthantering.

- Täby är en trygg kommun att bo och vistas i. Den årligt återkommande utbildningen är en viktig pusselbit i Täbys viktiga trygghetsarbete i kommunen, säger Annica Nordgren (C) ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Metoden Ansvarsfull alkoholservering syftar till att minska våld kopplat till alkoholservering på krogen. Metoden har forskats på och studier har visat att det alkohol- och drogrelaterade våldet utanför krogen minskar med upp till 30 procent om man arbetar i enlighet med metoden.

Täby kommun har arbetat med metoden Ansvarsfull alkoholservering sedan 2005.

Mer information

Trygghet och säkerhet i Täby kommun