Trafiksäkerhetsåtgärder under avstängningen av Jarlabankes väg

2 december 2019, kl. 11:01

Jarlabankes väg stängs av den 16 december till oktober 2020. SL bygger då i samarbete med Täby kommun om vägen som passerar järnvägskorsningen, en bro där både Roslagsbanan och en ny gång- och cykelväg kan passera samt en tunnel för bil-, gång- och cykeltrafik. Avstängningen påverkar trafiken i norra Täby.

På kartan ser du de trafikåtgärder som genomförs för att trafiken ska flyta på och vara så säker som möjligt.

Frågor kring dubbelspårsutbyggnaden, kontakta SL:s boendeinformatör på 0730-65 30 60 alternativt kontaktroslagsbanan@sl.se

Läs mer om Täby kommuns roll i dubbelspårsutbyggnaden: www.taby.se/dubbelspar