Täby ska bli bättre på service och bemötande

28 november 2019, kl. 15:49 - Kommun & politik

Täby kommun har inlett ett stort arbete för att förbättra service och bemötande gentemot såväl invånare som företag. En rad insatser har redan initierats och kommer att pågå under 2020-2021.

– Täby kommun ska bli en av de främsta kommunerna i landet när det gäller service och bemötande till invånare och företagare. Det ska bli ännu lättare att komma i kontakt med kommunen och att få rätt hjälp i tid med sitt ärende. Kommunen är till för Täbyborna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Just nu pågår utbildningen Förenkla helt enkelt som mer än 130 tjänstemän från alla verksamhetsområden deltar i tillsammans med den politiska ledningen och tjänstemannaledningen. Utbildningen syftar till att underlätta för företagen att komma i kontakt med kommunen.

I verksamhetsplanen för 2020 har mål för service och bemötande lagts till och resultaten kommer att följas upp löpande av såväl nämnder som kommunstyrelse. Även vid medarbetarsamtal och lönesättning kommer service och bemötande att vägas in.

Under våren 2020 väntar föreläsningar, workshop och studiebesök i kommuner som kan dela med sig av goda exempel.

– Service och bemötande är viktigt i alla kontakter med invånare och företagare. Vi ska bli ännu bättre på detta och Täbyborna och företagen ska märka skillnad redan nästa år säger Hans Ahlgren (L), kommunstyrelsens vice ordförande.