Skavlöten får ny infartsväg för biltrafik

18 november 2019, kl. 10:18

I november startar Täby kommun arbetet med en ny infartsväg för biltrafik till Skavlötens motionsgård. Den nya vägen ansluter från Arningevägen i höjd med rondellen vid Arningevägen/Leverantörsvägen. Med den nya vägen kommer framkomligheten och trafiksäkerheten att öka. Vägen kommer också att vara hållbarhetscertifierad.

Rönninge by-Skavlöten är ett populärt friluftsområde vid Löttingelund som ligger intill Rönningesjön i närheten av Arninge-Ullna. Det är Täby kommuns största friluftsanläggning med bland annat badplats, motionsgård och vandrings- och skidspår med besökare året runt.

Nu inleds arbetet med en ny infartsväg för biltrafik till Skavlötens motionsgård. Tidigare har all trafik gått genom korsningen vid Löttingelundsvägen, som anses trafikfarlig. Den befintliga vägen (Skavlötsvägen) som går till Skavlötens motionsgård, kommer även fortsättningsvis att vara öppen men endast för gång- och cykeltrafikanter. På detta sätt separeras trafikslagen och området blir mer trafiksäkert.

- Skavlöten lockar väldigt många besökare varje år och det här blir en bra lösning för trafiken. Nu blandas inte bil och transporter med gång- och cykeltrafikanter och dessutom blir det enklare för räddningstjänsten att nå Skavlöten om det skulle behövas, säger Johan Algernon (M), ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Så blir nya infarten

Den nya infarten ansluter från Arningevägen i höjd med korsningen Arningevägen/Leverantörsvägen. Här når biltrafik Skavlötens motionsgård medan trafik med leveranser kan svänga av mot Rönninge by utan att behöva passera motionsgården. En upplyst träbro byggs för motions- och elljusspåret så att spåret även fortsättningsvis kommer att löpa genom området. Hänsyn har tagits till naturen och viktiga träd kommer bevaras. Den nya infarten beräknas öppna för biltrafik sommaren 2020.

- Skavlöten ger föreningslivet goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter. Den nya vägen kommer att göra rekreationsområdet mer tillgängligt, säger Hans Ahlgren (L), vice ordförande kommunstyrelsen.

Infartsvägen hållbarhetscertifieras

Utbyggnaden av infartsvägen ska hållbarhetscertifieras enligt Ceequal, som är ett certifieringsverktyg för hållbarhet inom infrastrukturprojekt. Arbetssättet tar hänsyn till både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet, och omfattar bland annat projektledning, transporter och kulturhistorisk miljö.