Länsstyrelsen har godkänt förbud mot tiggeri och andra ordningsstörningar vid pant- och återvinningsstationer

8 november 2019, kl. 16:11 - Kommun & politik

Kommunfullmäktige har beslutat om ändrade lokala ordningsföreskrifter som ska gälla från och med den 1 januari 2020. Nu har länsstyrelsen prövat och godkänt ändringarna.

Vid elva av kommunens återvinnings- och pantstationer införs förbud i ordningsföreskrifterna att opåkallat söka upp andra i syfte att insamla deras återvinningsmaterial, returglas, returburkar, PET-flaskor och/eller kläder, samt förbud mot att opåkallat erbjuda sig att ta hand om detta. Inom samma områden införs även förbud mot passiv insamling av pengar (tiggeri).

– Jag är nöjd att kommunens nya ordningsföreskrifter nu är godkända av länsstyrelsen. Ordningsföreskrifterna ska bidra till att stärka tryggheten vid kommunens återvinnings- och pantstationer, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Godkänns av länsstyrelsen

Beslut om att anta, ändra eller upphäva lokala ordningsföreskrifter ska alltid anmälas till länsstyrelsen för prövning. Länsstyrelsen har bedömt att ordningsföreskrifterna inte strider mot ordningslagen. Beslutet togs den 31 oktober 2019.

Ändringen i de lokala ordningsföreskrifterna i Täby kommun träder i kraft 1 januari 2020.

Läs mer om beslutet från kommunfullmäktige:
Nyhet 7 oktober 2019