Flygstigen är färdigbyggd och är nu allmän väg med ny gång- och cykelväg

19 november 2019, kl. 15:00

I måndags stod Flygstigen färdig efter att Täby kommun breddat bilvägen - som tidigare var enbart en bussgata – till att nu ha blivit en allmän väg. Busshållplatserna har blivit grundligt upprustade med bland annat vita ledplattor som underlättar för personer med synnedsättning.

Dessutom finns det numer en helt ny gång- och cykelväg som går parallellt med Flygstigen. Gång- och cykelvägen - som är cirka tre meter bred och 300 meter - sträcker sig mellan Radarvägen vid Hägernäs station till Sjöflygsvägen. Vägen har utrustats med bra belysning i syfte att öka trafiksäkerheten och tryggheten. Boende vid Hägernäs strand får en bättre anslutning till Hägernäs station och det regionala cykelvägnätet i Vaxholm och Österåker - och vice versa. Cirka hundra meter av cykelvägens slut mot stationen är än så länge inte asfalterad och består av grus i avvaktan på att en ny infartsparkering ska byggas.

-Det är glädjande att upprustningen av Flygstigens bilväg samt bygget av en ny gång- och cykelväg har ökat tillgängligheten till Roslagsbanan för boende och verksamma i Hägernäs, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande i Täby.