Överlämning av flagga till Viking Plym

8 november 2019, kl. 16:16

Torsdagen den 7 november överlämnade kommunstyrelsens ordförande, Erik Andersson (M), en Täby-flagga i samband med ett möte på biblioteket i Hägernäs. Flaggan överräcktes till Göran "Järnruste" Karlsson, vikingahövding i Täby Vikingaskeppslag.

Flaggan med Täby kommuns logotyp kommer att fästas på skeppet. I detta nu befinner sig inte Viking Plym på vatten i och med kylan, men till våren kommer skeppet prydas av Täby-flaggan.

- Det är roligt att Täby utmärkt sig ända sedan vikingatiden och att kommunen fått äran att föra traditionen vidare genom att förvalta vikingaskeppet Viking Plym, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Om Täbys vikingaskepp Viking Plym

Vikingaskeppet Viking Plym byggdes 1912 av August Plym till segelolympiaden i Sandhamn. Skeppet är i Täby kommuns ägo sedan 1981 och är världens nu äldsta seglande kopia av ett vikingaskepp. På sommarhalvåret ligger Viking Plym vid Viggbyholms småbåtshamn. Skeppet går ofta ut på turer till sjöss där besökare får följa med. Viking Plym är 11 meter lång och 2,8 meter bred. Skeppet sköts av föreningen Täby Vikingaskeppslag.

Täbys betydelse under vikingatiden

Det är ingen slump att just Täby har ett eget vikingaskepp. Kommunen är känd för sin intressanta historia kopplat till vikingatiden. Fasta bosättningar restes för ungefär 3 000 år sedan, men den riktigt dokumenterade storhetstiden var under vikingatiden. Då levde Estrid Sigfastdotters släkt på gårdarna uppe vid Vallentunasjön och då byggde Jarlabanke sin bro. Risbylestenen ristades med det som idag är Täbys kommunvapen. Även namnet Täby kom till vid den här tiden.

På Vikingatiden, framförallt under 1000-talet, växte en välmående bygd fram, bland annat tack vare de stora skördarna och möjligheterna att hålla mer boskap. Genom de 37 kända runristningarna som finns i Täby idag finns många intressanta upplysningar om vikingatidens människor och deras öden. Den mest omtalade vikingen av runristningar och sägner att döma var Jarla Banke - han som sade sig "äga" Täby.

Mer information

Viking Plym

Vikingatiden i Täby