Antagen budget och verksamhetsplan för Täby kommun 2020

26 november 2019, kl. 10:00 - Kommun & politik

Den 25 november beslutade kommunfullmäktige vad skattepengarna i Täby ska användas till under 2020.

Den 25 november beslutade kommunfullmäktige om budget och verksamhetsplan för 2020. 

Mer information

Så ska dina skattepengar användas 2020

Ta del av budgetfullmäktige i efterhand

Ta del av alla handlingar