Ny teknik ökar välmåendet för boende på Attundagården

22 mars 2019, kl. 09:14 - Omsorg & stöd

Klappa en robotsäl med artificiell intelligens, interagera med dataprojicerade bordsspel eller cykla genom hemtrakten digitalt. Det är en del av den välfärdsteknik som syftar till att öka välbefinnande och stimulera rörlighet, interaktion och tänkande hos de äldre med demens på vård- och omsorgsboendet Attundagården.

Med hjälp av statliga stimulansmedel har Täby kommun investerat i välfärdsteknik för att öka välbefinnande och kvalitet i äldreomsorgen. En del av medlen har gått till att hitta välfärdsteknik som på ett roligt och stimulerande sätt inkluderar de äldre direkt. Vård- och omsorgsboendet Attundagården är pilot och kommer också fungera som inspiration för Täbys andra boenden.

– Det är fantastiskt att se vad teknik kan åstadkomma för personer med demens. På olika sätt stimulerar välfärdstekniken till fysisk aktivitet, minnen, social gemenskap, avkoppling och ökat välmående, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Välfärdsteknik på Attundagården

  • Robotsälar med artificiell intelligens för beröring och interaktion.
  • Tovertafel är en spelplattform med en projektor som projicerar olika spel på ett bord. Spelen gynnar motorik och social interaktion. Till exempel kan man spräcka bubblor, spela musik och fånga fjärilar.
  • Actileg är motionscyklar där två personer kan cykla tillsammans. Genom Google-tjänsten Memoride går det att programmera olika cykelturer från Google streetview och till exempel få en tur genom Skarpäng, Barcelona eller Köpenhamn. Syftet är ökad rörlighet och att få fram minnen genom att uppleva miljöer man känner igen.
  • Gungstol med 15-minutersprogram som vaggar och spelar musik med syfte att lugna oroliga personer.

Förutom dessa tekniska stimulanshjälpmedel på Attundagården har medel även använts till att investera i webbaserade trygghetslarm på de kommunala vård- och omsorgsboendena för ökad trygghet och säkerhet.

Läs mer om Attundagården.