Nu fortsätter upprustningen av Åkerbyparken

1 april 2019, kl. 14:55 - Fritid & kultur

Under våren 2019 kommer sittplatser, planteringar och aktivitetsytor att skapas och bland annat kommer ett multifunktionellt trädäck att byggas.

 Trädäcket kommer fungera som en dansbana, en scen eller en samlingsplats.

- I Åkerbyparken kommer det finnas utrymme både för lugna promenader och fysisk aktivitet. Blandningen kommer göra parken till en spännande plats att besöka för Täbyborna. Kommunen kommer också att anlägga fler blomsterrabatter, en äppellund och en boulebana, säger Johan Algernon (M) ordförande stadsbyggnadsnämnden.

Upprustningen av Åkerbyparken

Åkerbyparken rustas upp i fyra etapper. Den första etappen färdigställdes under 2017 och andra etappen genomförs under våren 2019 och beräknas vara färdigt till hösten. Den tredje etappen av Åkerbyparken kommer färdigställas till sommaren 2020 och den fjärde etappen kommer påbörjas 2023.