Frihuggning runt tallar i Skavlöten

20 mars 2019, kl. 13:43 - Fritid & kultur

I Skavlöten växer flera tallar som är flera hundra år gamla. För att tallarna ska kunna fortsätta växa behöver tallarna frihuggas.

Det innebär att man skapar utrymme runt tallarna så att tallarnas gröna kronor får ljus och utrymme för att kunna fortsätta växa. Det ris som skapas efter frihuggningen kommer sedan tas om hand och köras bort med hjälp utav häst.

Skötselåtgärderna beräknas vara färdiga den 30 april 2019.

Skötseln utförs enligt skötselplanen för naturreservatet Rönninge by – Skavlöten.

Skötselplan