Demenscertifiering ger ökad livskvalitet för äldre på Attundagården

25 mars 2019, kl. 12:29 - Omsorg & stöd

Nu har vård- och omsorgsboendet Attundagården Silviahemscertifierats. Det innebär att alla medarbetare är utbildade i demenssjukvård och i bemötande av personer med demens.

Allt fler äldre drabbas av demens. Certifieringen, som görs av Stiftelsen Silviahemmet, innebär en utbildning för alla medarbetare på vård- och omsorgsboendet inom demenssjukdomar och bemötande. Syftet är att bidra till högsta, möjliga livskvalitet för de demenssjuka och deras anhöriga.

– Silviacertifieringen är en kvalitetsstämpel för vår verksamhet. Vi har ökat vår kompetens och certifieringen bidrar till en helhetssyn på vården och omsorgen av de boende med demens, säger Mikael Kvist, resultatenhetschef på Attundagården.

Certifieringen innebär att alla medarbetare utbildas, vårdpersonal, lokalvårdare, vaktmästare och chefer. Den gäller i tre år. För förnyat certifikat behöver verksamheten återkommande arbeta med kompetensutveckling och reflektion.

I Täby finns två kommunala vård- och omsorgsboenden för äldre med demenssjukdomar. Nu när Attundagården är Silviacertifierad står Ångaren på tur.