Täby och Danderyd tar gemensamt grepp för att öka framkomligheten längs Enebybergsvägen och Täbyvägen

2 maj 2019, kl. 09:09 - Stadsplanering & trafik

Bilister och kollektivtrafikresenärer som åker längs Täbyvägen och Enebybergsvägen under rusningstid är påverkade av de framkomlighetsproblem som uppstår i båda kommunerna.

Täby kommun och Danderyds kommun startar under våren en gemensam utredning av trafiken utmed vägsträckningen. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm och Arriva deltar också i utredningsarbetet.

- Det är positivt att Täby tillsammans med Danderyds kommun tar ett helhetsgrepp kring framkomlighetsproblemen längs Täbyvägen och Enebybergsvägen. Det är nödvändigt att vi arbetar gemensamt för att lösa och underlätta invånarnas vardagspussel i våra kommuner, säger Johan Algernon (M), ordförande i Stadsbyggnadsnämnden i Täby.

- Under rusningstrafik uppstår framkomlighetsproblem både för kollektivtrafik och biltrafik. Vi tar nu gemensamt ansvar för att utreda och genomföra konkreta åtgärder för att förbättra situationen för boende i Danderyd och Täby längs detta viktiga stråk, säger Bengt Sylvan (L), ordförande i Tekniska nämnden i Danderyd.

Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2019 och i resultatet kommer det finnas förslag på åtgärder som bidrar till förbättrad framkomlighet längs stråket. Åtgärderna kan till exempel bestå av fysiska ombyggnationer och beteendepåverkande åtgärder, men kan också påverka vägar som ligger i anslutning till vägstråket.