Täby kommuns jägmästare har tilldelats Naturskyddsföreningens skogspris 2019

17 maj 2019, kl. 15:51 - Fritid & kultur

Cecilia Lundin arbetar som jägmästare i Täby kommun och har tilldelas årets skogspris. Hon har genom mångårigt arbete i Täby utvecklat vård och skötsel av kommunens tätortsnära skogar och öppna landskap.

Cecilia Lundin arbetar som jägmästare i Täby kommun och har tilldelats skogpriset för sitt framgångsrika arbete kring naturvård. Naturskyddsföreningen delar årligen ut ett skogspris till någon som inspirerar och gör viktiga insatser för miljö- och naturvård i skogen.

- Jag är både glad och överraskad över priset. Det är kul att inspirera andra samtidigt som Täby kommun ger mig möjlighet att utvecklas i min roll som jägmästare. Vilket innebär att jag kan göra flera viktiga insatser för naturen i Täby, säger Cecilia Lundin Jägmästare Täby kommun.

Utdelning av skogspriset

Naturskyddsföreningen överlämnade priset till Cecilia och Täby kommun under fredagen den 17 maj i kommunhuset. På plats och gratulerade var representanter från Friluftsfrämjandet, Täby hembygdsförening, samt politiker och tjänstepersoner i Täby kommun.

Skogspriset