Studentutsläpp i Täby

27 maj 2019, kl. 16:56 - Stadsplanering & trafik

Snart är det dags för studenternas utspring. I samband med detta åker studenterna flak i centrala Täby vilket påverkar framkomligheten i trafiken i centrumområdet den 4 och 5 juni då flera skolor har sina utsläpp. Nedan hittar du datum och tid för de skolor som har utsläpp under dessa dagar.

4 juni klockan 13.00

Täby Enskilda Gymnasium, Kemistvägen 1

4 juni kl 13.00

Täby praktiska gymnasium, Karby gård

4 juni klockan 11.30

Täby Yrkesgymnasium, Enhagsvägen 11

5 juni klockan 12.00

Åva gymnasium, Åva skolgränd 1-3

5 juni klockan 14.30

Mimers gymnasium, Enhagsslingan 5

5 juni klockan 15.00

Tibble Gymnasium, Attundavägen 1

Studenterna springer ut enligt tiderna ovan och transporterna (studentflaken) är beräknade att avgå efter respektive utsläpp. Rekommenderad körsträcka finns utmarkerad på kartan nedan. Avlastning efter avslutad färd sker på lastbilsparkeringen utmed Åkerbyvägen. Avlastningen kan påverka framkomligheten på Åkerbyvägen.

Färdväg studenten 2019