Nu startar en omfattande undersökning om resvanor i Täby

6 maj 2019, kl. 09:02 - Stadsplanering & trafik

Alla invånare och verksamma i Täby har från den 6 maj till den 2 juni möjlighet att delta i en undersökning om sina resvanor i Täby. Svaren från undersökningen blir underlag för Täby kommuns arbete med trafikplanering.

-Att förbättra framkomligheten för alla trafikanter i Täby är en av Täby kommuns mest prioriterade frågor. Därför genomför vi bland annat den här undersökningen som jag hoppas att många med Täby-anknytning svarar på så vi verkligen kan planera framtidens trafik på bästa sätt, säger Erik Andersson (M) kommunstyrelsens ordförande.

Vem kan delta

Alla som bor och verkar i Täby och som har en smart telefon kan medverka i undersökningen via appen TRavelVU under undersökningsperioden. I appen loggas resorna automatiskt. Kom ihåg att markera att dina resdagar stämmer och ändra om det behövs, det är först då vi kan använda informationen du ger oss. Appen finns att ladda ned i Appstore och där andra appar finns.

Riktade utskick för säkerställd kvalitet och representation

För att säkerställa kvalitet och representation i svarsmaterialet görs riktade utskick. Undersökningen sker dels via ett utskick per post till 3 500 slumpmässigt utvalda Täbybor som har möjlighet att svara via en pappersenkät. Samtidigt får 3 000 slumpmässigt utvalda Täbybor möjlighet att göra samma undersökning via en appen TRavelVU.

taby.se/resvanor