Äldreboenden och hemtjänst belönas för sitt kvalitetsarbete

15 maj 2019, kl. 09:46 - Omsorg & stöd

Kvalitetspriset delas ut till sex äldreboenden och fem hemtjänstutförare. Syftet är att stimulera och belöna kvalitetsarbete för äldre i Täby.

De elva utförarna får dela på cirka 6,8 miljoner kronor för sitt kvalitetsarbete under 2018. För att få del av pengarna ska äldreboendena uppnå ett visst resultat i den nationella brukarundersökningen. Hemtjänstutförarna mäts dessutom på registrering av besök hos de äldre.

– Kvalitet i äldreomsorgen är mycket viktigt. Kvalitetspriset är ett led i att utveckla och förbättra omsorgen för äldre personer i Täby, säger Thomas Nilsonne (M), ordförande i socialnämnden.

Det är möjligt för alla, både privata och kommunala utförare, att anmäla sig för kvalificering till kvalitetspriset.

Utförare som belönats för 2018 års kvalitetsarbete

Äldreboenden

 • Höstfibblan
 • Norrgårdshöjden
 • Rallarrosen
 • Broby gård
 • Silverpark
 • Ångaren

Hemtjänstutförare

 • Aleo Care
 • Almis Hemtjänst
 • Attendo Hemtjänst Täby
 • Omvårdnad i hemmet
 • Vårdstyrkans hemtjänst