Internationell konferens om tillgängligt lärande i Täby

22 maj 2019, kl. 14:50 - Förskola & skola

Den 21 maj arrangerades European Agency for Special Needs and Inclusive Education i Täby. Konferensen är en del av European Agency som är en samarbetsplattform där flera länder träffas för erfarenhetsutbyte.

Representanter från de 30 deltagande länderna fick en presentation kring hur Täby kommun arbetar efter strategin tillgängligt lärande för ökade kunskapsresultat i de kommunala skolorna.

- Vi ser samarbetsplattformen European Agency som ett bra forum för att ta del av andra länders erfarenheter och kunskap avseende elevers individuella förutsättningar och behov för lärande, säger Maria Assarsson avdelningschef skolforskning och utveckling i Täby kommun.

Länder som deltar är 30 europeiska länder tillsammans med Specialpedagogiska skolmyndigheten samt en delegation från Sveriges kommuner och landsting International från norra Kurdistan i Irak.

Tillgängligt lärande

I Täbys kommunala skolor ska alla elever ha möjlighet att nå sin fulla potential. Elevernas individuella förutsättningar och därmed behov skiljer sig åt. Det som är nödvändiga förbättringar för lärande för några elever blir ofta förbättrade förutsättningar för lärande för alla elever. Fokus för arbetet ligger på att utveckla den fysiska-, sociala och pedagogiska lärmiljön i Täbys skolor.

Om European Agency

European Agency är en plattform där flera länder träffas för erfarenhetsutbyte. Målet är att förbättra möjligheterna för alla elever att nå målen genom alla stadier i ett inkluderande livslångt lärande.

Om European Agency