I januari 2020 startar Ung kultur

21 maj 2019, kl. 11:32 - Fritid & kultur

Ung kultur är nytt koncept för Täby kulturskola som införs från januari 2020. Genom gruppundervisning och samarbeten mellan olika kulturuttryck ska fler barn och unga lockas till verksamheten.

Den 20 maj 2019 beslutade kommunfullmäktige om den nya kommunala verksamheten Ung kultur som startar vid årsskiftet. Konceptet för den nya verksamheten Ung kultur ska locka både barn och unga oavsett bakgrund, kön eller funktionsvariation.

– Ung kultur är en satsning på barn och unga i Täby. Verksamheten kommer erbjuda undervisning inom musik, teater och konst. Genom gruppundervisning och samverkan mellan områdena får barn och unga nya möjligheter att utforska olika kulturformer och skapa tillsammans, säger Birgitta Kaasik (M) ordförande kultur- och fritidsnämnden.

Under maj har kommunen haft dialogmöten med vårdnadshavare för att ta in synpunkter på hur den nya verksamheten kan utvecklas. Arbetet inför uppstarten av Ung kultur pågår och lansering av det nya kursutbudet planeras till oktober 2019.

Fram till årsskiftet fortsätter ämnesundervisningen som vanligt för elever som idag har musikundervisning i den kommunala musikskolan. Från januari 2020 kommer all individuell ämnesundervisning erbjudas av kommunens fyra upphandlade aktörer.

Läs mer om kursutbudet för individuell undervisning här.

Musikstil
Creative Music Education

Musikhuset
SMT HB (piano)