Flygstigen byggs om till allmän väg

10 juni 2019, kl. 15:11 - Stadsplanering & trafik

I mitten av juni börjar Täby kommun bygga om Flygstigen - som idag är en bussgata - till en allmän väg. Dessutom ingår även bygget av en ny gång- och cykelväg, som kommer löpa parallellt med Flygstigen från motorvägsbron fram till Hägernäs station, i samma projekt. Cyklister och bilister får ny cykel- och infartsparkering vid stationen.

Arbetena beräknas vara klara under hösten.

-Tillgänglighet och trafiksäkerhet är viktiga parametrar när vi investerar i trafikförbättrande åtgärder i Täby, berättar Magnus Nissar, projektchef i Täby kommun. Boende vid Hägernäs strand får en bättre anslutning till det regionala cykelvägnätet i Vaxholm och Österåker- och vice versa. Fotgängare och cyklister blir helt separerade från biltrafiken längs sträckan Hägernäs station och Sjöflygsvägen, vilket också ökar trafiksäkerheten fortsätter Magnus Nissar.  

Ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet

Investeringen som Täby kommun gör i de trafikförbättrade åtgärderna är att förbättra tillgängligheten till Roslagsbanan för boende och verksamma i Täby. Dessutom får gång- och cykeltrafikanter en tryggare väg till- och från Hägernäs strand. Parkeringen vid stationen som får cirka 60-70 platser kan även användas för besökare till kolonilotterna belägna norr om järnvägen.

Byggperioden

Under byggperioden är det inte möjligt att gå eller åka buss.