Fler rökfria utomhusmiljöer med ny tobakslag

19 juni 2019, kl. 09:55 - Stadsplanering & trafik

Den i juli 2019 börjar lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter att gälla. Lagen ersätter den tidigare tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.

Det blir inte längre tillåtet att röka på ett antal platser. Exempelvis blir det förbjudet att röka på uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler som allmänheten har tillträde till - som mataffärer och myndigheter. Det gäller även områden som är till för kollektivtrafikresenärer och inhägnade platser utomhus som huvudsakligen är avsedda för idrottsutövning samt lekplatser som allmänheten har tillträde till.

Rökförbudet omfattar även elektroniska cigaretter, vattenpipor, rökning av örtprodukter och produkter som motsvarar rökning men inte innehåller tobak.

Efterlevnad av lagen

Det är ägaren eller den som disponerar en lokal, ett utrymme eller ett område utomhus som är ansvarig för att rökförbudet efterlevs. För gallerior och köpcentrum är det fastighetsägaren som ansvarig. Den som är ansvarig behöver med hjälp av skyltar tydligt informera om att det råder rökförbud och kan vid behov ingripa med information och tillsägelser. Om någon röker trots att hen blivit tillsagd att det är förbjudet att röka får personen avvisas. Inga askkoppar får finnas i ett rökfritt område.

Tillstånd för tobaksförsäljning

Den som vill sälja tobak i Täby behöver ansöka om tillstånd hos Täby kommun. Tillstånd krävs även för försäljning av tobak i automater. Kommunerna i Sverige ansvarar för att ge tillstånd av tobak- och alkoholförsäljning. De ansvarar också för tillsynen av serveringsställen för alkohol, detalj- och partihandel av tobak samt rökfria miljöer.

Länsstyrelsen i sin tur har ett regionalt tillsynsansvar, vilket innebär att följa kommunernas verksamhet samt ge dem information och råd. Länsstyrelsen ska också främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter.