Länsstyrelsen upphäver eldningsförbud i Stockholms län

3 juli 2019, kl. 09:29 - Kommun & politik

Länsstyrelsen har beslutat att upphäva eldningsförbudet i Stockholms län. Förbudet upphör att gälla från och med klockan 8.00 onsdagen den 3 juli 2019.

Bedömningen att häva eldningsförbudet är gjort i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser. Eldning ska fortfarande genomföras på ett säkert sätt och under stor försiktighet. All eldning sker på eget ansvar.

Läs mer om hur du kan elda säkert i naturen på Länsstyrelsens webbplats.