Vill du hjälpa en medmänniska? Vi söker fler gode män

25 januari 2019, kl. 10:57 - Omsorg & stöd

Vi söker dig som i rollen som god man vill hjälpa en medmänniska som saknar förmågan att företräda sig själv i olika situationer.

Du behöver ingen speciell utbildning, men bör ha goda kunskaper i vardagsekonomi, om hur samhället fungerar, ett gott omdöme och ett respektfullt bemötande. Uppdrag som god man brukar uppfattas som väldigt intressant och givande.

För att passa som god man ska du även ha de kvalifikationer som behövs för att kunna sköta ett aktuellt uppdrag, ha en ordnad ekonomi och kunna ge uppdraget tillräckligt mycket av din tid. Att vara god man är inte ett arbete, utan ett ideellt uppdrag. Om det är första gången som god man får du introduktion till uppdraget.

Lagen säger att en god man ska vara erfaren, rättrådig och i övrigt lämplig. Valet av god man styrs mycket av vad den som behöver hjälp eventuellt har önskat och vilket behov som han eller hon har.

Informationsträff om att vara god man

Välkommen på informationsträff om att bli god man. Du kan självklart komma på träffen utan att förbinda dig till något uppdrag.

När, var och hur

Torsdagen den 31 januari kl. 08.30-09.30 - anmäl intresse senast den 29 januari
Måndagen den 4 februari kl. 15.30-16.30 - anmäl intresse senast den 1 februari

Täby kommunhus, Esplanaden 3, Täby

Antalet platser per tillfälle är begränsat. Anmälan och frågor skickas till Överförmyndarkansliet

Läs mer om god man.