Uppröjning efter stormen Alfrida

9 januari 2019, kl. 14:01 - Fritid & kultur

Täby kommun arbetar för närvarande med att få bort de träd som föll i samband med stormen Alfrida.

Röjning av motionsspår, ridvägar och vandringsleder

Röjning av alla motionsspår, ridvägar och vandringsleder pågår för fullt, med prioritet på de motionsspår som används mest. Belysningen i de flesta spåren fungerar inte på grund av att stolparna brutits av i samband med stormen. Det kan ligga ledningar utmed spåren. Ledningarna är säkrade och är ingen fara för allmänheten.

I Mörtsjöspåret och Enstaspåret 5 kilometer fungerar belysningen.

Uppröjning efter stormen beräknas ta några veckor.

Rotvältna träd

Runt om i kommunen har flera träd vält med trädets rotsystem i samband med stormen. Så länge trädet ligger kvar på marken är rotvältan öppen. Det kan vara farligt att klättra eller leka på rotvältan då det kan falla stenar och jord från vältan.

Uppröjningen av rotvältna träd beräknas ta ett par månader.

Via appen felanmälan eller på taby.se kan du anmäla skador på kommunens mark som uppstått under stormen:

Felanmälan