Ungdomar i Täby idrottar mest i landet

11 januari 2019, kl. 16:28 - Fritid & kultur

Studien Ung livsstil visar unika resultat för Täby. De färska siffrorna i studien visar att 63 procent av högstadieungdomarna är aktiva i en idrottsförening, resultatet är det högsta i landet. Ökningen bland högstadietjejer i Täby är dessutom unik för Ung livsstil.

Täbys långsiktiga och målmedvetna arbete för att öka den fysiska aktiviteten bland unga har gett resultat. Resultatet av den senaste studien Ung livsstil för 2018 visar fantastisk utveckling, jämfört med studien från 2013. Andelen högstadieungdomar som deltar i idrottsföreningar har ökat från 44 till 60 procent bland tjejer och från 56 till 66 procent bland killar. Det totala antalet deltagare är högst i landet.

- Det är mycket positiva resultat som visar att samverkan mellan kommunen och föreningslivet med en gemensam inriktning att vända trenden har gett resultat, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Resultatet av studien ska nu analyseras av kommunen för att närmare ta reda på vad som i detalj ligger bakom den positiva trenden.

Bästa resultatet någonsin

Ung livsstil genomförs i 16 kommuner i landet där samtliga skolor och klasser i varje kommun ingår i urvalsramen. I Täby ingick ca 800 elever i urvalet för högstadiet och svarsfrekvensen ligger på strax under 90 procent.

- Det här är det bästa resultatet som någon kommun någonsin har levererat under detta årtusende, säger Ulf Blomdal, forskningsledare på Ung livsstil.

Om Ung livsstil

Ung livsstil är ett fristående forsknings- och utvärderingsprojekt som startades 1984. Studien genomförs bland barn och unga i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet.
Syftet med studien är att kartlägga bland annat fritidsvanor, hälsa och livsvillkor. Täby kommun genomförde studien 2013/2014 och har under 2018 följt upp resultaten på nytt bland barn och unga i Täby. Svarsfrekvensen för studien ligger i genomsnitt på 70-90 procent, vilket i dagsläget gör studien till en av Europas mest omfattande studie över barn och ungdomars livsstil.

Svarsresultaten bidrar till analyser för bland annat ungdomars livsvillkor, fritidsvanor och preferenser samt hälsosituation kopplat till kön, ålder, socioekonomisk bakgrund. Undersökningen genomförs anonymt och svaren bearbetas på samma sätt.

Kontaktpersoner

Birgitta Kaasik (M), kultur- och fritidsnämndens ordförande: 08-555 590 00, birgitta.kaasik@taby.se
Erik Heribertsson, kultur- och fritidschef, Täby kommun: 08-555 590 00, erik.heribertson@taby.se
Ulf Blomdahl, forskningsledare Ung livsstil: 070-665 11 21
Linda Lengheden, Projektledare Ung livsstil, Täby kommun: 073-681 36 33