Täby satsar på ökad kvalitet i förskolan

23 januari 2019, kl. 08:27 - Förskola & skola

I Täby kommun finns 76 förskolor där majoriteten drivs av privata aktörer och föräldrar kan själva välja den förskola som passar sitt barn och sin familj bäst. Kommunen arbetar på flera sätt för att öka kvaliteten i verksamheterna och förskolepengen höjs under 2019.

2018 höjdes förskolepengen med 2,25 procent och 2019 höjs förskolepengen med 2 procent i Täby. En utredning ska också göras för att se över hur förskollärarkompetensen kan öka ytterligare.

– Hög kvalitet i förskolan bygger på hög kompetens hos personalen i kombination med välplanerade lokaler och stimulerande utemiljöer. Under 2019 ska kommunen utreda förutsättningarna för ett förskollärarlyft som innebär att barnskötare ska stimuleras att utbilda sig till förskollärare. Dessutom ska ett arbete göras för att förskolornas lokaler och utemiljöer utvecklas, säger Camilla Ifvarsson (L), ordförande i barn- och grundskolenämnden.

Positiv uppfattning om Täby hos fristående verksamhet

Företaget Kunskap i Österåker är en av de fristående aktörer som driver förskoleverksamhet i Täby. En av företagets grundare och ägare, Jenny Arnström, berättar att intresset för Täby väcktes för tre år sedan.

– Under 2015/2016 tittade vi närmare på Ullnaområdet och såg många likheter med uppbyggnaden av vår skola och förskola som vi drivit i tio år i Österåker. Vi träffade Täby kommun och diskuterade förutsättningarna för en etablering av förskola och skola i området. Vi fick en mycket positiv bild av kommunen och ett professionellt bemötande, som bidrog till att vi valde att gå vidare och etablera både förskola och skola i Ullna, säger Jenny Arnström.

År 2017 öppnades Förskolan i Ullna och i augusti 2018 invigdes Ullnaskolan F-6. 

– Vi tycker att kommunen har en lyhördhet och positiv inställning till nya aktörer och fristående verksamheter och ser att det finns en öppenhet mellan kommunens verksamheter, andra fristående verksamheter och kommunens förvaltning, fortsätter Jenny Arnström.

Kompetensutveckling och kvalitetsarbete inom förskolan

Täby kommun arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för hög kvalitet i verksamheterna. Samtliga förskolor erbjuds gemensam kompetensutveckling med workshops och föreläsningar. Till hösten 2019 finns möjlighet till fortbildning via Karlstad universitet på temat Undervisning i förskolan. Alla förskolor kan också ansöka om stöd inom specialpedagogik, med syftet att främja tillgängligt lärande, som är ledordet för Täby kommuns skolverksamhet. Det innebär att alla elever ska få sina unika behov tillgodosedda i undervisningen.

– Vi har deltagit i och ser positivt på kommunens ambition med gemensam fortbildning för Täbys förskolor och när det gäller det specialpedagogiska stödet finns mycket bra stöd att få, anpassat efter verksamhetens behov, säger Jenny Arnström.