Täby kommun placerar sig högt i nationell servicemätning

21 januari 2019, kl. 13:58

Ny mätning av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting visar goda resultat för Täby kommun när det gäller servicenivån vid telefon- och e-postkontakt. Täby placerar sig på plats 20 av 150 kommuner.

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, genomförde en mätning 2018 av kommuners servicenivå när det gäller hantering av telefoni- och e-postkontakter. Resultatet för Täby kommun var betydligt högre än genomsnittet och totalt placerade sig Täby på plats 20 av de 150 kommuner som deltog i mätningen.

Ett område i mätningen är kvaliteten på svar utifrån ett antal frågor som ställts till kommunerna via telefonkontakt. Andelen ”bra svar” var hela 82 procent för Täby, att jämföra med övriga kommuner där resultatet var 63 procent. Andelen ”bra svar” har också ökat markant för Täby jämfört med tidigare år. 2016 var motsvarande siffra 37 procent.

- Kontaktcenter i Täby kommun utvecklades för att stärka servicen till invånare och företagare i Täby. Sedan starten 2017 har verksamheten vidareutvecklats löpande, vilket vi nu ser resultatet av. Vi kommer nu under våren att utvärdera för att höja servicenivån ytterligare. Arbetet kommer att fortsätta för att göra det ännu lättare att komma i kontakt med kommunen och få hjälp och svar på sina frågor, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter i Täby kommun

Täby kommuns kontaktcenter ger information och vägledning via telefon, e-post och till besökare i kommunhuset. De tar också emot felanmälningar och synpunkter samt ansvarar för handläggning av kommunens färdtjänstutredningar och budget- och skuldrådgivning. Drygt 100 000 telefonsamtal och cirka 21 000 skriftliga ärenden hanterades i kontaktcenter under 2018. Ett av målen för kontaktcenter är att den genomsnittliga väntetiden när du ringer inte ska överstiga 90 sekunder och 2018 var väntetiden i genomsnitt 56 sekunder.

Om undersökningen

SKL, Sveriges Kommuner och Landsting genomför en årlig mätning av servicenivån avseende svenska kommuners hantering av telefoni- och e-postkontakter, som en del av KKiK, Kommunens Kvalitet i Korthet. Syftet med den genomförda mätningen var att ta reda på i vilken omfattning och med vilken kvalitet kommunerna svarade på de frågor som ställdes.

Täby - Rapport KKiK 2018.pdf (5,37 MB)