Midgårdsskolans förskoleklass flyttar till Kyrkskolan

14 januari 2019, kl. 09:15 - Förskola & skola

I augusti 2019 kommer samtliga förskoleklasser på Kyrkskolans rektorsområde, som består av Kyrkskolan och Midgårdsskolan, att vara samlade på Kyrkskolan.

Genom organisationsförändringen beräknas Kyrkskolan att få tre förskoleklasser. Ett utökat antal förskoleklasser samlade på en skola gynnar såväl elever som pedagoger, eftersom förskoleklasserna samverkar tätt. För eleverna innebär det fler jämnåriga kompisar och en mer varierad verksamhet på fritidshemmet. Med fler samverkande pedagoger stärks det kollegiala lärandet, vilket i sin tur gynnar elevernas lärande.

Organisationsförändringen innebär att Midgårdsskolans förskoleklass inte är valbar i skolvalet 2019-2020 utan rektorsområdets förskoleklasser är samlade på Kyrkskolan.