Förskoleklasserna inom Näsbyparksskolans rektorsområde samlas på Norskolan och Slottsparkskolan

14 januari 2019, kl. 09:15 - Förskola & skola

I augusti 2019 kommer förskoleklasserna inom Näsbyparksskolans rektorsområde, som består av Näsbyparksskolan, Norskolan och Slottsparkskolan, att finns på Norskolan och Slottsparksskolan.

För närvarande finns förskoleklasser på samtliga tre skolor men till hösten kommer förskoleklassverksamhet erbjudas på Norskolan och Slottsparksskolan. Att samla förskoleklasser gynnar såväl elever som pedagoger, eftersom förskoleklasserna samverkar tätt. För eleverna innebär det fler jämnåriga kompisar och en mer varierad verksamhet på fritidshemmet. Med fler samverkande pedagoger stärks det kollegiala lärandet, vilket i sin tur gynnar elevernas lärande.

Organisationsförändringen innebär att Näsbyparksskolans förskoleklass inte är valbar i skolvalet 2019-2020 som pågår den 14 januari till den 5 februari.