Täby kommun fortsätter arbeta med hållbarhet

6 februari 2019, kl. 11:10 - Kommun & politik

Täby kommun deltar i projektet Glokala Sverige som arrangeras av Svenska FN-förbundet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) med stöd av Sida.

Projektet möjliggör för kommunen att utveckla sin kunskap inom hållbarhet och byta erfarenheter med andra kommuner i Sverige. Målet med projektet är att kommuner ska få verktyg och kunskap kring hur de ska arbeta med Agenda 2030 som är Förenta Nationernas (FN) hållbarhetsmål. Kunskap ska bidra till att Täby fortsatt ska vara en hållbar plats att bo och verka i samtidigt som kommunen tar ett globalt ansvar.

- Genom att fortsätta utveckla vårt arbete med hållbarhet är deltagandet i detta projekt ett steg i rätt riktning. Målet är att Täby kommun ska vara en av landets tio i topp kommuner i miljörankningen senast år 2022. Täby kommer med hjälp av projektet fortsätta utveckla frågor inom bland annat trygghet, grönområden och biologiskt mångfald, säger Annica Nordgren (C) kommunalråd och ordförande i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Projektet Glokala Sverige.