Täby förstärker arbetet för att bli en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner

25 februari 2019, kl. 13:01 - Jobb & företagande

Täby kommun tar fram en ny näringslivsstrategi som gäller för 2019-2022. Det beslutades av gymnasie- och näringslivsnämnden den 20 februari. Huvudinriktningen är att Täby ska vara en av Sveriges mest företagarvänliga kommuner.

Täby kommuns vision är att ha ett av Sveriges bästa företagsklimat och kommunen arbetar långsiktigt för att skapa nya arbetsplatser. En ny näringslivsstrategi tas fram för 2019-2022, som ska vara klar till sommaren 2019. Strategin ska bland annat innefatta en särskild regelförenklingsfunktion. Syftet är att utveckla service och bemötande gentemot företag och att förkorta handläggningstiderna. Näringslivsstrategin ska också innefatta arbetssätt för att attrahera kunskaps- och tjänsteintensiva företag samt högre utbildning och forskning.

– Vi har höga ambitioner för företagandet i Täby. Vi vill att fler företag ska etableras och många fler ska kunna ha sin arbetsplats här i Täby. Kommunen ska erbjuda en hög service som förenklar för företagare att starta, driva och utveckla sin verksamhet här, säger Tobias Karlström (KD), ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

 Läs mer och tyck till om Täby kommuns nya näringslivsstrategi