Snöröjning i februari

11 februari 2019, kl. 11:47 - Stadsplanering & trafik

Måndagen den 11 februari klockan: 11.47

Under helgen har vissa prioriterade plogvallar transporterats bort och de sista kommer transporteras bort under måndagen. För att förebygga och undvika halka fortsätter arbetet med att sanda.

I helgen sopsaltades de prioriterade cykelvägarna som tidigare plogats på grund av vädret. Cykelvägarna har plogats när temperaturen varit låg på grund av att saltet tappar sin verkningsgrad.

Sopsaltningskarta.

Kommunen har löpande kontakt med entreprenören för att fortsätta förbättra framkomligheten i Täby.

Snöröjning i Täby kommun.

Felanmälan Du kan göra felanmälan via appen felanmälan eller kommunens webbplats.

Till felanmälan.

Fredagen den 8 februari klockan:15.41

Just nu transporteras vissa prioriterade plogvallar bort. Under dagen fortsätter arbetet med att sanda vägar samt gång- och cykelbanor, samtidigt som kommunens entreprenör arbetar med att rensa dagvattenbrunnar så att smält snö kan rinna undan.

Idag fortsätter arbetet med att transportera bort plogvallar. Skolvägarna till Milstensskolan och Skolhagensskolan blir färdiga under dagen och därefter påbörjas följande prioriterade vägar:

Enhagsvägen (fram till och med rondellen i korningen Stockholmsvägen/Centralvägen)
Gribbylundsvägen
Turebergsvägen
Täbyvägen (sträcken mellan Bergtorpsvägen och Rösjövägen)

Arbetet fortsätter under helgen.

Sandning
Plogvallar på prioriterade skolvägar kommer transporteras bort, samtidigt fortsätter arbetet med att sanda.

Smält snö
På vissa ställen har snö smält och vattnet har blivit stående. Kommunens entreprenör arbetar med att rensa dagvattenbrunnar så att vattnet kan rinna undan.

Sandlådor
På Fogdevägen 6 kan privatpersoner hämta sand för privat bruk. De sandlådor som står utplacerade på andra platser i kommunen ska i första hand användas för att sanda på kommunal mark för att undvika halka.

Kommunen har löpande kontakt med entreprenörer för att fortsätta förbättra framkomligheten som påverkats av snöfallet de senaste dagarna.

Torsdagen den 7 februari klockan: 10.01

Just nu sandas vägar samt gång- och cykelbanor runt om i kommunen. Under dagen kommer vissa prioriterade plogvallar transporteras bort.

Plogvallar på prioriterade skolvägar kommer transporteras bort, samtidigt fortsätter arbetet med att sanda.

Kommunen har löpande kontakt med entreprenörer för att fortsätta förbättra framkomligheten som påverkats av snöfallet de senaste dagarna.

Kommunen förbereder även inför halka genom att sanda vägar samt gång- och cykelbanor.

Tisdagen den 5 februari klockan: 15.43

Just nu pågår röjning av snömodd på vägar, gångbanor och gång- och cykelvägar. Kommunen har löpande kontakt med entreprenören och arbetar för att förbättra framkomligheten som påverkats av snöfallet de senaste dagarna.

Plogvallar

Kommunen planerar för att transportera bort snö från vissa prioriterade vägar i kommunen för att förbättra framkomligheten. I första hand prioriteras plogvallar på bussgator.

Plogvallar som uppstår vid privata infarter ansvarar fastighetsägaren för att skotta bort.

Måndagen den 4 februari klocka: 12.52

Det har kommit mycket snö under helgen. Snöröjning och sandning fortsätter under måndagen på de kommunala gatorna runt om i kommunen.

Stora delar av vägnätet är snöröjt, men vissa lokala gator i Täby kyrkby och infartsparkeringar kvarstår att snöröjas. De cykelstråk som vanligtvis sopsaltas, plogas och sandas nu på grund av att saltet tappar verkningsgrad vid låga temperaturer och kan istället medföra halka.

Vi får just nu in många felanmälningar på snöröjningen och kommunen arbetar för lösa problem kring framkomligheten. Kommunen har löpande kontakt med entreprenörer för snöröjning.

Du kan göra felanmälan via appen felanmälan eller kommunens webbplats.

Sophämtning

Det kan förekomma förseningar av sophämtning på grund av snöfallet. För att underlätta sophämtningen är det bra om det är skottat fram till sopkärlen.

Kommunen ber om överseende och förståelse i detta besvärliga läge.

Roslagsbanan

Tågtrafiken på Roslagsbanan är för tillfället inställd. Aktuellt trafikläge hittar du på sl.se

Söndagen den 3 februari klockan: 12.08

Det har kommit mycket snö under helgen med start under fredag eftermiddag och snöfallet förväntas fortsätta under söndagen. Kommunen har löpande kontakt med entreprenörer för snöröjning och följer väderprognoser. Busstrafiken i Täby är delvis inställd. Innan du beger dig ut i trafiken var ute i god tid och planera din resa för att kunna ta beslut om på vilket sätt du ska resa, ta del av uppdaterad väderinformation och trafikinformation. Ta det försiktigt.