Nya tillstånd och krav 2019 för utförare social omsorg

21 februari 2019, kl. 16:30 - Jobb & företagande

Här är en påminnelse till dig som utförare att det sedan den 1 januari 2019 gäller nya bestämmelser för hemtjänst samt avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS.

Dessa verksamhetsområden är numera också tillståndspliktiga och senast den 1 mars 2019 behöver du ansöka om tillstånd till inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att kunna fortsätta bedriva verksamheten i väntan på beslut från IVO.

För ytterligare information, läs mer på IVO:s webbsida