Människan i centrum är kärnan i Täbys nya arkitekturprogram

18 februari 2019, kl. 08:27 - Stadsplanering & trafik

Arkitekturprogram för Täbys regionala stadskärna beslutades av stadsbyggnadsnämnden den 13 februari. Programmet beskriver kommunens ambition av en vacker, väl fungerande och hållbar stadskärna att leva, bo och verka i.

 

Arkitektur är både stadsplanering, landskapsplanering och husbyggande. Arkitekturprogram för Täby regionala stadskärna, som beslutats av stadsbyggnadsnämnden har tagits fram för att tydliggöra kommunens ambitionsnivå för attraktiva livsmiljöer i centrala Täby. Programmet ska hjälpa och inspirera de aktörer som är med och utvecklar de centrala delarna av Täby att skapa hög arkitektonisk kvalitet med människor i centrum.

- Det finns ett ökat intresse för arkitektur och med arkitekturprogrammet vill kommunen utmana, inspirera och vägleda de aktörer som bygger till exempel bostäder och kontor. Det handlar också om att visa att kommunen föregår med gott exempel när offentliga miljöer utvecklas såsom parker, torg, skolor och idrottsanläggningar, säger Johan Algernon (M), ordförande stadbyggnadsnämnden.

Hela Täby präglas av närhet till naturen, goda boendemiljöer och bra service. Det är kvaliteter som ska föras vidare in i framtiden. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. När de centrala delarna av kommunen ska utvecklas är människan i centrum. Det ges möjlighet att skapa annat än bara bostäder och kommunen ser att varje byggprojekt ska bidra med något mer, som till exempel service, gröna miljöer eller vacker arkitektur.

- Vi påverkas av arkitekturen som finns runt omkring i vår närhet. Gröna parker och torg, vackra hållbara byggnader och en medveten stadsplanering bidrar till vårt välbefinnande och har betydelse för hur vi uppfattar vår miljö, säger Martin Edfelt, stadsarkitekt i Täby kommun.

Arkitekturprogram för Täbys regionala stadskärna