Clowner möter äldre på demensboenden

25 februari 2019, kl. 17:08 - Omsorg & stöd

Varje fredag besöker clowner från Clownmedicin Täbys demensboenden. Syftet är en stunds glädje och skratt, lite lättare tillvaro och ökad livskvalitet.

Clownerna möter de boende i stunden och utifrån deras situation för att skapa glädje och välbefinnande. Mötena blir på deras villkor och känsloplan, inget korrigerande och inga frågor som kan vara svåra att svara på. Clownerna bejakar de äldres infall och tankar utan att ifrågasätta. De möter de äldre där de befinner sig här och nu.

En gång i veckan besöker två clowner ett eller flera demensboenden i Täby efter ett rullande schema.
– Det är fantastiskt att se vad clownerna kan åstadkomma. Så många leenden och varma spontana möten, säger Mikael Kvist, chef på demensboendet Attundagården i Täby.

Fotoutställning på clownernas besök

Under en tid har clownernas besök på Täbys demensboenden dokumenterats av fotograf Christin Philipson. Fotografierna finns utställda på huvudbiblioteket och i kommunhusets entré till den 22 mars.
– Det finns enligt mig ett behov av att dokumentera sjukvården och framförallt ett behov av att dokumentera möten mellan människorna, ögonblick som gör stor skillnad för patienternas tillfrisknade och välbefinnande. Som sjuksköterska vet jag hur mycket mötena betyder för patienten och dess familj, säger Christin Philipson som inte bara är fotograf utan även sjuksköterska.

Om Clownmedicin

Clownmedicin har funnits sedan 1998 och har haft verksamhet i barnsjukvården i Stockholms län. De senaste åren har de utvecklat sin verksamhet till att även inkludera demensvården.