Brister i snöröjningen i början av februari

28 februari 2019, kl. 09:29 - Stadsplanering & trafik

Det har kommit in många frågor och klagomål till kommunen om snöröjningen och halkbekämpningen vid snöfallet i början av februari. Snöröjningen har inte genomförts på ett acceptabelt sätt.

Kommunen har de senaste åren vid flera tillfällen påpekat den bristfälliga snöröjningen. Entreprenören har inte uppfyllt avtalet och saknar resurser för att kunna hantera kommunens vinterväghållning.

I dialoger mellan kommunen och entreprenören har förbättringar utlovats. Vid det senaste snöfallet i början av februari konstaterar kommunen att bristerna kvarstår och håller därför inne betatalningar till entreprenören. Kommunen kommer att använda såväl ekonomiska som juridiska åtgärder för att komma tillrätta med situationen.