Upphandling inom äldreomsorgen vinner Anbudspriset 2019

5 december 2019, kl. 14:28 - Jobb & företagande

Täbys upphandling av driften av äldreboendet Tibblehemmet har fått det nationella Anbudspriset 2019. Det är leverantörernas pris och delas ut till en offentlig upphandling som är nytänkande, transparent och kan leda till bättre fungerande avtal.

Täby kommuns upphandling var en av tre nominerade i Sverige. Priset delades ut till ansvarig upphandlare, Catharina Monstein, under arbetsgivarorganisationen Almegas upphandlingsdag den 3 december.

Upphandlingen av driften av äldreboendet Tibblehemmet gjordes till fast pris där enbart kvalitet utvärderades. Juryns motivering lyfte fram att Catharina Monstein på ett föredömligt sätt i dialog lyssnat på såväl branschen som brukarna samt haft fokus på nytänkande kvalitetsparametrar och hur de ska utvärderas.

– Det är roligt att en upphandling inom äldreomsorgen uppmärksammas på det här sättet. Det är så viktigt att upphandlingar av välfärdstjänster är av just så hög kvalitet som denna för att lägga grund för en så god vård och omsorg som möjligt för Täbyborna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

– Jag känner mig stolt över att det är just dialog och kvalitet som lyfts i motiveringen. Det är områden som vi arbetar med att utveckla i alla kommunala verksamheter, säger Katarina Kämpe, kommundirektör.

Om Anbudspriset

Föreningen Anbudspriset verkar för en dialog och ett samspel mellan alla aktörer inom offentliga sektor. Genom att premiera de goda exemplen är tanken att förändra och förbättra den offentliga affären. Anbudspriset är leverantörernas pris och möjlighet att visa uppskattning till de upphandlare och avtalsförvaltare som engagerar sig extra mycket.
Läs mer om Anbudspriset