Toppresultat för Täby i senaste medborgarundersökningen

19 december 2019, kl. 11:59

Täbyborna har gett Täby ett mycket gott betyg i den medborgarundersökning som Statistiska centralbyrån genomfört under hösten. Kommunens verksamheter fick det högsta resultatet sedan mätningarna började 2006. Endast Vellinge har ett högre resultat - 68. Därefter kommer Täby och Lomma som båda har resultatet 66.

I undersökningen finns även ett område som gäller medborgarnas möjlighet till insyn i och inflytande över kommunens verksamhet. Även inom detta område får Täby ett toppresultat strax efter Vellinge och Lomma. 

– Det höga resultatet i medborgarundersökningen är verkligen glädjande. God kvalitet i välfärdstjänsterna för alla våra invånare är högt prioriterat i Täby. Detsamma gäller invånarnas möjlighet till insyn och inflytande - den goda dialogen med Täbyborna är grunden för en attraktiv kommun, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Täbys resultat har ökat markant

Resultaten för Täbybornas nöjdhet med kommunala verksamheter och möjligheten till inflytande har tagit ett stort kliv framåt jämfört med förra årets mätning. Nöjdheten med förskola, grundskola, gymnasium, äldreomsorg och kultur har dessutom ökat markant från förra året och även över tid.

– I Täby strävar vi efter att ständigt förbättra välfärdstjänsterna och möta de behov som finns hos invånarna på ett kvalitativt och långsiktigt sätt. Det är roligt att det arbetet ger resultat och får genomslag i Täbybornas upplevelse. Vi har också stort fokus på att utveckla kommunens service och bemötande, säger Katarina Kämpe, kommundirektör.

Täby har även ett förbättrat resultat vad gäller medborgarnas syn på att bo och leva i kommunen. Där når Täby en delad femte plats i landet tillsammans med Trosa.

Om medborgarundersökningen

Statistiska centralbyrån, SCB, frågar varje år invånare i landets kommuner vad de tycker om att leva och bo i kommunen, vad de tycker om kommunens verksamheter och hur de upplever möjligheter till inflytande. Detta sammanfattas i tre olika nöjdhetsindex. I år har 135 kommuner deltagit i undersökningen.  

 

Läs mer om resultatet av medborgarundersökningen här på taby.se.