Skolan i topp - när gymnasieelever får välja vad som är bäst med Täby

10 december 2019, kl. 09:46 - Fritid & kultur

Nya resultat har presenterats från studien Ung livsstil, som återigen visar unika resultat för Täby. Gymnasieelever rankar skolan på andra plats, när de svarat på den öppna frågan vad de tycker är bäst med Täby, vilket är helt unikt för hela landet.

Ung livsstil i Täby undersöker bland annat ungdomars trivsel i skolan och på fritiden, fysisk aktivitet samt hälsa och matvanor. Urvalet som gjorts är eleverna som går i skolorna i Täby.

Eleverna har bland annat svarat på den öppna frågan ”Vad är bäst med Täby?”. Bland gymnasieelever hamnar skolan på delad andra plats. Det är helt unikt att skolan hamnar så högt upp när elever får den öppna frågan, det har aldrig hänt tidigare någonstans så länge studien Ung livsstil har genomförts.

- Det är glädjande att skolan i Täby rankas så högt av eleverna. Täby skolor kännetecknas av hög kvalitet i undervisningen och höga resultat, vilket bevisligen går hand i hand med den stora trivseln bland eleverna, säger Erik Andersson (M), kommunstyrelsens ordförande.

På första plats hamnar Täby centrum, på delad andra plats ”kommunikationer inom och till/från Täby”, på tredje plats hamnar ”nära till allt” och på fjärde plats ”tryggt/lugnt”.

- Forskningsstudien Ung livsstil visar på många positiva resultat för Täby. Ungdomar i Täby idrottar mest i landet och ökningen bland högstadietjejer i Täby är dessutom unik för Ung livsstil, säger Birgitta Kaasik (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Om Ung livsstil

Ung livsstil är en forskningsstudie som idag arbetar med tjugo kommuner med olika storlek och befolkningssammansättning. Studien görs i samarbete med forskarna Stig Elofsson och Ulf Blomdahl som startade undersökningarna 1984. Ung livsstil är en av Europas största studier av ungdomars livsstil. I Täby genomfördes Ung livsstil första gången 2013.

Mer information

Forskningsrapporter, redovisningar och föreläsningar från Ung livsstil