Mer än hälften av Täbys hushåll sorterar sitt matavfall

19 december 2019, kl. 14:08 - Bygga & bo

I Täby sorterar nu 51 procent av hushållen i villa eller flerfamiljshus sitt matavfall. Det är en ökning med över 7 procentenheter jämfört med förra året.

Vid årsskiftet 2018 var det 43,9 procent av hushållen i Täby som matavfallssorterade. Under 2019 har det skett en ökning på 7,1 procentenheter och nu sorterar 51 procent sitt matavfall.

– Det är glädjande att mer än hälften av alla hushåll i kommunen väljer att sortera sitt matavfall och bidrar till en hållbar utveckling av Täby, säger Annica Nordgren (C) ordförande Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.

Bor du i villa och vill börja matavfallssortera anmäler du dig enkelt på kommunens webbplats. Kommunen skickar då hem ett startpaket med allt du behöver för att sätta igång. Det är helt kostnadsfritt och du får dessutom en lägre sophämtningsavgift vilket gör att det totalt sett även blir billigare.

Som hyresgäst eller boende i bostadsrätt/samfällighet tar du kontakt med din värd eller styrelse om du vill börja sortera ditt matavfall.

Släng inte mat i onödan

Ett tips för att minska mängden matavfall är att planera för att den mat som tillagas också äts upp. Genom att ta vara på det som faktiskt blir matavfall skapas flera positiva effekter på miljön. När du sorterar ditt matavfall tas både växtnäring och energi tillvara genom att matavfallet rötas och omvandlas till biogödsel och biogas. Biogödsel används på åkermarker och blir i förlängningen ny mat, medan biogas används som drivmedel.

Är det dags för dig att ta steget? Läs mer och anmäl dig på taby.se/matavfall